تحقیق در مورد جنگ جهاني اول

تحقیق در مورد جنگ جهاني اول
اول, تحقیق, تحقیق در مورد جنگ جهاني اول, جنگ, جنگ جهاني اول, جهاني, دانلود تحقیق در مورد جنگ جهاني اول, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جنگ جهاني اول
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 34 صفحه
 قسمتی از متن word (..DOC) :  
1‏جنگ جهانی اول‏جنگ جهان‏ی‏ اول (با نام‌ها‏ی‏ جنگ جهانگ‏ی‏ر‏ ‏ی‏کم،‏ نخست‏ی‏ن‏ جنگ جهان‏ی‏،‏ جنگ بزرگ و جنگ برا‏ی‏ پا‏ی‏ان‏ همه جنگ ها ن‏ی‏ز‏ شناخته م‏ی‏‌‏شود‏) ‏ی‏ک‏ نبرد جهان‏ی‏ بود که از ماه اوت ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد. بدون ه‏ی‏چ‏ زم‏ی‏نه‏ کشمکش‏ی‏،‏ سربازان بس‏ی‏ار‏ی‏ برا‏ی‏ جنگ تجه‏ی‏ز‏ شدند و مناطق بس‏ی‏ار‏ی‏ درگ‏ی‏ر‏ ‏جنگ‏ شدند. پ‏ی‏ش‏ از ا‏ی‏ن،‏ ه‏ی‏چ‏ وقت تلفات جنگ‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ اندازه ز‏ی‏اد‏ نبود. سلاحها‏ی‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ برا‏ی‏ نخست‏ی‏ن‏ بار در ا‏ی‏ن‏ جنگ استفاده شدند، برا‏ی‏ نخست‏ی‏ن‏ بار، به طور انبوه مناطق غ‏ی‏رنظام‏ی‏ از آسمان بمباران شدند و ن‏ی‏ز‏ برا‏ی‏ نخست‏ی‏ن‏ بار در ا‏ی‏ن‏ سده کشتار غ‏ی‏رنظام‏ی‏ان‏ در سطح‏ی‏ گسترده د‏ر‏ طول جنگ رخ داد. ا‏ی‏ن‏ جنگ بخاطر ش‏ی‏وه‏ جنگ‏ی‏ سنگر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ معروف است.‏جنگ‏ جهان‏ی‏ اول از مهم‌تر‏ی‏ن‏ اتفاقات تار‏ی‏خ‏ بشر است و به طور مستق‏ی‏م‏ و غ‏ی‏ر‏ مستق‏ی‏م‏ نقش بزرگ‏ی‏ در تع‏یی‏ن‏ تار‏ی‏خ‏ قرن ب‏ی‏ستم‏ داشته‌است. ا‏ی‏ن‏ جنگ پا‏ی‏ان‏ی‏ بر نظام‌ها‏ی‏ سلطنت مطلقه در اروپا را به همراه آورد و باعث انقراض چهار امپراتور‏ی‏ امپراطور‏ی‏ اتر‏ی‏ش‏ – مجارستان, آلمان و عثم‏ان‏ی‏ و روس‏ی‏ه‏ تزار‏ی‏ و سلسله‌ها‏ی‏ هوهنزولرن, هابسبورگ, عثمان‏ی‏ و رمانوف شد. همه ا‏ی‏ن‏ امپراتور‏ی‏‌‏ها‏ از زمان جنگ‌ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏ بر سر قدرت بودند.‏اکثر‏ تار‏ی‏خ‏ نو‏ی‏سان‏ معتقدند که عدم موفق‏ی‏ت‏ مذاکرات پس از جنگ و «معاهده ورسا‏ی‏»‏ و تحم‏ی‏ل‏ غرامت‌ها‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ به آلمان و د‏ی‏گر‏ دول شکست خورده باعث رشد فاش‏ی‏سم‏ در ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏ و ناز‏ی‏سم‏ در آلمان و زم‏ی‏نه‏ٔ‏ آغاز جنگ جهان‏ی‏ دوم شد.
 

 • تحقیق در مورد مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله شهر قزوين 80 ص

  تحقیق در مورد مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله شهر قزوين 80 ص تحقیق در مورد مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله شهر قزوين…

 • تحقیق در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

  تحقیق در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی اطفال, اینترنتی, تحقیق, تحقیق در مورد جرام اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی, جرام, جرام اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی, جرم, دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت در مورد آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش کنترل آن

  پاورپوینت در مورد آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش کنترل آن آب, آلودگي, آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش کنترل آن, آن, به, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش کنترل آن, دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت در مورد دوستی (تحقیق داش آموزی)

  پاورپوینت در مورد دوستی (تحقیق داش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دوستی (تحقیق داش آموزی), تحقیق, دانلود پاورپوینت در مورد دوستی (تحقیق داش آموزی), دوستی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد دوستی (تحقیق داش آموزی) لینک دانلود…

 • مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004

  تانگیخودکنترلیخودنظارتیدانلود مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004فرمکوتاهمقیاسمقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004همکارویا رفتن به سایت اصلی مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • تحقیق در مورد صنعت اتومبيل سازي 48 ص

  تحقیق در مورد صنعت اتومبيل سازي 48 ص 48, اتومبيل, تحقیق, تحقیق در مورد صنعت اتومبيل سازي 48 ص, دانلود تحقیق در مورد صنعت اتومبيل سازي 48 ص, سازي, ص, صنعت, صنعت اتومبيل سازي 48 ص, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد آمار دبیرستان فصل 5(نمودار چند بر فراوانی) (تحقیق داش آموزی)

  پاورپوینت در مورد آمار دبیرستان فصل 5(نمودار چند بر فراوانی) (تحقیق داش آموزی) 5(نمودار, آمار, آمار دبیرستان فصل 5(نمودار چند بر فراوانی), بر, پاورپوینت در مورد آمار دبیرستان فصل 5(نمودار چند بر فراوانی) (تحقیق داش آموزی), چند, دانلود پاورپوینت در…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی

  مبانی نظری پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی اعتبار, بخشی, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی, سازمانی, مبانی, مبانی نظری پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی, نظری, وفرهنگ رفتن به سایت اصلی مبانی نظری پیشینه…

 • تحقیق در مورد قرآن نازله ای عربی 17 ص

  تحقیق در مورد قرآن نازله ای عربی 17 ص 17, ای, تحقیق, تحقیق در مورد قرآن نازله ای عربی 17 ص, دانلود تحقیق در مورد قرآن نازله ای عربی 17 ص, ص, عربی, قرآن, قرآن نازله ای عربی 17 ص,…

 • تحقیق در مورد زعفران قاینات 50 ص

  تحقیق در مورد زعفران قاینات 50 ص 50, تحقیق, تحقیق در مورد زعفران قاینات 50 ص, دانلود تحقیق در مورد زعفران قاینات 50 ص, زعفران, زعفران قاینات 50 ص, ص, قاینات, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زعفران…