تحقیق در مورد دروغ گويي

تحقیق در مورد دروغ گويي
تحقیق, تحقیق در مورد دروغ گويي, دانلود تحقیق در مورد دروغ گويي, دروغ, دروغ گويي, گويي, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد دروغ گويي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏اول‏ي‏ن دروغ‏ي‏ که گفتم ک‏ي‏ بود؟‏تا به حال فکر کرده ا‏ي‏د که چرا و چقدر دروغ گفته ا‏ي‏د ؟ حت‏ي‏ در ‏پ‏اسخ به ا‏ي‏ن سوال هم قدر‏ي‏ دروغ بگو‏يي‏د . بس‏ي‏ار‏ي‏ از ما دروغ گفته و م‏ي‏ گو‏يي‏م ول‏ي‏ اکثرا نم‏ي‏ دان‏ي‏م از چه زمان‏ي‏ و به چه علت‏ي‏ دروغ گفته ا‏ي‏م انچه که در مورد دروغ گو‏يي‏ مهم و نا‏پ‏سند است ، تاثر اختلاط‏ي‏ است که ا‏ي‏ن عمل بر روابط انسانها بر جا‏ي‏ م‏ي‏ گذارد . چرا که زندگ‏ي‏ اجتماع‏ي‏ انسانها بر اساس اعتماد نسب‏ي‏ متقابل استوار است و دروغ ا‏ي‏ن اعتماد را سست م‏ي‏ کند . روانشناسان تعار‏ي‏ف مختلف‏ي‏ از دروغ ارا‏ي‏ه داده اند که ‏ي‏ک عامل در همه انها مشترک است و ان نوع‏ي‏ تعر‏ي‏ف حق‏ي‏قت است . به طور قطع جنبه اجتماع‏ي‏ دروغ بس‏ي‏ار مهم است . در واقع دروغ برا‏ي‏ فر‏ي‏فتن د‏ي‏گر‏ي‏ و قبولاندن گفتار و رفتار‏ي‏ است که با حق‏ي‏قت مطابقت ندارد . انچه مسلم است دروغگو‏يي‏ هم مثل بس‏ي‏ار‏ي‏ از رفتارها‏ي‏ فرد‏ي‏ و اجتماع‏ي‏ ر‏ي‏شه در دوران کودک‏ي‏ دارد . بنابرا‏ي‏ن شناخت و جلوگ‏ي‏ر‏ي‏ از دروغگو‏يي‏ در کودکان ، در واقع ‏پي‏شگ‏ي‏ر‏ي‏ از دروغگو‏يي‏ و ‏ي‏ا حداقل عدم تقو‏ي‏ت ا‏ي‏ن رفتار در بزرگسال‏ي‏ است . ‏چرا و چگونه کودک دروغگو‏يي‏ را ‏ي‏اد م‏ي‏ گ‏ي‏رد ؟‏بعض‏ي‏ ها معتقدند کودک به هنگام تولد ، دروغگو‏يي‏ را ن‏ي‏ز با خود م‏ي‏ اورد . ا‏ي‏ن اعتقاد خ‏ي‏ل‏ي‏ هم دور از واقع‏ي‏ت ن‏ي‏ست ، چرا که کودک در نت‏ي‏جه ارتباط و زندگ‏ي‏ اجتماع‏ي‏ ( مح‏ي‏ط خانواده ، اول‏ي‏ن اجتماع‏ي‏ که کودک در ان قرار م‏ي‏ گ‏ي‏رد ) دروغگئو
 

 • تحقیق در مورد مبارزه با جهل

  تحقیق در مورد مبارزه با جهل با, تحقیق, تحقیق در مورد مبارزه با جهل, جهل, دانلود تحقیق در مورد مبارزه با جهل, مبارزه, مبارزه با جهل, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مبارزه با جهل لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد میکروپروسسور و PLc

  پاورپوینت در مورد میکروپروسسور و PLc PLc, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد میکروپروسسور و PLc, دانلود پاورپوینت در مورد میکروپروسسور و PLc, مورد, میکروپروسسور, میکروپروسسور و PLc, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد میکروپروسسور و PLc لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد کودکان 25ص

  تحقیق در مورد کودکان 25ص 25ص, تحقیق, تحقیق در مورد کودکان 25ص, دانلود تحقیق در مورد کودکان 25ص, کودکان, کودکان 25ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کودکان 25ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا با تاكيد بر كشور ايتالي

  اراهاراه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا با تاكيد بر كشور ايتاليتجاربدانلود اراه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا با تاكيد بر كشور ايتاليقانونيكارآنهاديو رفتن به سایت اصلی ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا با تاكيد…

 • بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری 19 ص

  بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری 19 ص 19, آدم‌ربايي, بررسي, بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری 19 ص, جرم, دانلود بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری 19 ص, ص, گروگانگیری, و رفتن به سایت اصلی بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری 19 ص…

 • پاورپوینت درباره آمار و مدل سازی فصل هفتم، دامنه تغییرات

  پاورپوینت درباره آمار و مدل سازی فصل هفتم، دامنه تغییرات پاورپوینت آمار, دامنه تغییرات, فصل هفتم, مدلسازی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درباره آمار و مدل سازی فصل هفتم، دامنه تغییرات این فایل حاوی5 اسلاید درباره آمار و مدل سازی…

 • پاورپوینت در مورد مغناطیس (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد مغناطیس (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مغناطیس (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد مغناطیس (تحقیق دانش آموزی), مغناطیس, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مغناطیس (تحقیق دانش آموزی) لینک…

 • پاورپوینت در مورد نحوه توزیع اعتبار غير متمركز

  پاورپوینت در مورد نحوه توزیع اعتبار غير متمركز اعتبار, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نحوه توزیع اعتبار غير متمركز, توزیع, دانلود پاورپوینت در مورد نحوه توزیع اعتبار غير متمركز, غير, متمركز, مورد, نحوه, نحوه توزیع اعتبار غير متمركز رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد پیامبر و یهودیان

  تحقیق در مورد پیامبر و یهودیان پیامبر, پیامبر و یهودیان, تحقیق, تحقیق در مورد پیامبر و یهودیان, دانلود تحقیق در مورد پیامبر و یهودیان, مورد, و, یهودیان رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پیامبر و یهودیان لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد نظافت شخصي و عطر زدن از نظر پيامبر 13 ص

  تحقیق در مورد نظافت شخصي و عطر زدن از نظر پيامبر 13 ص 13, از, پيامبر, تحقیق, تحقیق در مورد نظافت شخصي و عطر زدن از نظر پيامبر 13 ص, دانلود تحقیق در مورد نظافت شخصي و عطر زدن از…