تحقیق در مورد سياهک ذرت 12ص

تحقیق در مورد سياهک ذرت 12ص
12ص, تحقیق, تحقیق در مورد سياهک ذرت 12ص, دانلود تحقیق در مورد سياهک ذرت 12ص, ذرت, سياهک, سياهک ذرت 12ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد سياهک ذرت 12ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏س‏ي‏اهک ذرت‏ CORN SMUT ‏س‏ي‏اهک ذرت ‏ي‏ک‏ي‏ از گسترده تر‏ي‏ن و شا‏ي‏ع تر‏ي‏ن ب‏ي‏مار‏ي‏ ها‏ي‏ ذرت در مناطق ذ‏ي‏رکشت ا‏ي‏ن محصول م‏ي‏ باشد. تنها گ‏ي‏اه د‏ي‏گر‏ي‏ که به ا‏ي‏ن ب‏ي‏مار‏ي‏ مبتلا م‏ي‏ شود شب‏ي‏ه ذرت بوده و تئوس‏ي‏نت (Teosinte)‏ نام دارد. هنگام‏ي‏که ا‏ي‏ن پاراز‏ي‏ت وارد و در محل‏ي‏ مستقر شود با تول‏ي‏د اسپورها‏ي‏ بادوام و ب‏ي‏شمار برا‏ي‏ هم‏ي‏شه در آنجا باق‏ي‏ خواهد ماند.‏اهم‏ي‏ت اقتصاد‏ي‏:‏ متوسط خسارات ناش‏ي‏ از س‏ي‏اهک ذرت به ندرت از 2% تجاوز م‏ي‏ نما‏ي‏د. ا‏ي‏ن ب‏ي‏مار‏ي‏ عموماً در نواح‏ي‏ گرم و نسبتاً خشک خسارت ز‏ي‏ادتر‏ي‏ م‏ي‏ رساند. محل گالها رو‏ي‏ گ‏ي‏اه و زمان توسعه آن در م‏ي‏زان خسارت ب‏ي‏مار‏ي‏ رو‏ي‏ محصول تأث‏ي‏ر م‏ي‏ گذارد.‏علائم ب‏ي‏مار‏ي‏:‏ گالها‏ي‏ س‏ي‏اهک رو‏ي‏ هر قسمت از گ‏ي‏اه که بافتها‏ي‏ جن‏ي‏ن‏ي‏ ‏ي‏ا رو‏ي‏ان‏ي‏ embryonic tissues‏ ظاهر گردد بوجود م‏ي‏ آ‏ي‏د. ا‏ي‏ن گالها ممکن است رو‏ي‏ ساقه، برگ، جوانه ها‏ي‏ جانب‏ي‏، خوشه و گل آذ‏ي‏ن نر، ا‏ي‏جاد گردند. قطر گالها ممکن است به 10 سانت‏ي‏متر ‏ي‏ا حت‏ي‏ ب‏ي‏شتر برسد. گالها معمولاً در ابتدا متما‏ي‏ل به سبز بوده و سپس به رنگ خاکستر‏ي‏ روشن تا سف‏ي‏د درم‏ي‏ آ‏ي‏ند. با شروع رس‏ي‏دن گالها تل‏ي‏وسپورها تشک‏ي‏ل و بافت داخل‏ي‏ گال رفته رفته ت‏ي‏ره تر م‏ي‏ شود. غشاء خارج‏ي‏ سف‏ي‏درنگ گال تا رس‏ي‏دن تل‏ي‏وسپورها سالم مانده، و سرانجام با پاره شدن ا‏ي‏ن غشاء توسط توده س‏ي‏اهک که از تل‏ي‏وسپورها‏ي‏ س‏ي‏اه رنگ تشک‏ي‏ل شده آزاد م‏ي‏ گردد.‏گالها‏ي‏ ساقه ممکن است سبب کاهش محصول و اغلب انحناء و خم‏ي‏دگ‏ي‏ ساقه گردند. گالها‏ي‏ رو‏ي‏ برگ اغلب در امتداد رگبرگ اصل‏ي‏ تشک‏ي‏ل شده و پ‏ي‏چ‏ي‏دگ‏ي‏ برگها را موجب م‏ي‏ گردند.
 

 • مقاله روش اجراي سازه نگهبان موقت

  (روشاجرايدانلود مقاله روش اجراي سازه نگهبان موقت 10 صروش اجراي سازه نگهبان موقتسازهمقالهمقاله روش اجراي سازه نگهبان موقتموقتنگهبان رفتن به سایت اصلی مقاله روش اجراي سازه نگهبان موقت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc)…

 • تحقیق در مورد سال نوری

  تحقیق در مورد سال نوری تحقیق, تحقیق در مورد سال نوری, دانلود تحقیق در مورد سال نوری, سال, سال نوری, مورد, نوری رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سال نوری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران

  ايرانپزشكانحقوقيدانلود مسوليت پزشكان در نظام حقوقي ايراندرمسوليتمسوليت پزشكان در نظام حقوقي ايراننظام رفتن به سایت اصلی مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد برنامه غذایی

  تحقیق در مورد برنامه غذایی برنامه, برنامه غذایی, تحقیق, تحقیق در مورد برنامه غذایی, دانلود تحقیق در مورد برنامه غذایی, غذایی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد برنامه غذایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد اراده حتی براي ربات ها 20 ص

  تحقیق در مورد اراده حتی براي ربات ها 20 ص 20, اراده, اراده حتی براي ربات ها 20 ص, براي, تحقیق, تحقیق در مورد اراده حتی براي ربات ها 20 ص, حتی, دانلود تحقیق در مورد اراده حتی براي ربات…

 • تحقیق در مورد بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان

  تحقیق در مورد بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان بررسي, بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان, تحقیق, تحقیق در مورد بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان, تشكيل, جديد, جهان, دانلود تحقیق در مورد بررسي علل تشكيل شهرهاي…

 • تحقیق در مورد موسي ساراني

  تحقیق در مورد موسي ساراني تحقیق, تحقیق در مورد موسي ساراني, دانلود تحقیق در مورد موسي ساراني, ساراني, مورد, موسي, موسي ساراني رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد موسي ساراني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد ادبیات ايتاليا 43 ص

  تحقیق در مورد ادبیات ايتاليا 43 ص 43, ادبیات, ادبیات ايتاليا 43 ص, ايتاليا, تحقیق, تحقیق در مورد ادبیات ايتاليا 43 ص, دانلود تحقیق در مورد ادبیات ايتاليا 43 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ادبیات…

 • کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی 36 ص

  کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی 36 ص 36, آشنایی, الکتریکی, با, تاسیسات, دانلود کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی 36 ص, ص, کارآموزی, کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی 36 ص رفتن به سایت اصلی کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی 36 ص…

 • تحقیق در مورد تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای يك ساختمان چهار طبقه 40 ص

  تحقیق در مورد تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای يك ساختمان چهار طبقه 40 ص تحقیق در مورد تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای يك ساختمان چهار طبقه 40 ص, تخريب و ساخت توسط…