تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل

تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل
الملل, بين, تحقیق, تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل, حقوق, دانلود تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل, طوفان, طوفان كاترينا و حقوق بين الملل, كاترينا, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏طوفان كاترينا و حقوق بين الملل- ترجمه الهه نوروزي كارآموز وكالت‏طوفان كاترينا و حقوق بين الملل* (‏۲۱‏ سپتامبر ‏۲۰۰۵)‏نوشته: فردريكال. كرگيسترجمه: الهه نوروزي*به دنبال وقوع طوفان كاترينا، در گزارشات برخي از رسانه هاي پرمخاطب،از قربانيان به عنوان پناهندگان نام برده شد. ] ‏۱[ ‏اين در حالي است كه برخي از ديگر گزارشات چنين تقسيم بندي را در مورد قربانيان رد نمودند و اصرار كردند كه از آنها بهعنوان شهروندان امريكايي ياد شود. واضح است كه طبق حقوق بينالملل، افرادي كه مجبور به فرار از طوفان، عواقب و بلاياي بعد از آن ميباشند، پناهنده محسوب نميشوند. جامعه بين المللي از چنين افرادي تحت عنوان افراد آواره و بيخانمان ياد ميكند و مجموعه خاصي از استانداردهاي بين المللي را در مورد آنها اعمال مينمايد.پناهندگان اشخاصي هستند كه به خارج از كشور خود فرار ميكنند زيرا دولت متبوعشان با آزار و اذيت مداوم آنها و يا عدم حمايت از آنها در برابر خطرات ناشي از اشخاص ثالث، تامين حقوق بشر را در مورد آنها رعايت نمينمايند. حقوق بين الملل چنين اشخاصي را از طريق كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (‏۱۹۵۱) ‏و پروتكل آن (‏۱۹۶۷) ]۲[ ‏و ديگر اسناد منطقهاي مانند كنوانسيون پناهندگي سازمان كشورهاي امريكايي (‏۱۹۶۹) (OAS‏) ‏و اعلاميه كارتاگنا (‏۱۹۸۴) ‏حمايت مينمايد.قربانيان طوفان كاترينا كه مجبور به ترك خانه هايشان گشتند، نه ايالات متحده را ترك نمودند و نه حقوق بشر خود را در برابر دولت ايالات متحده از دست دادند. در واقع آنها خانه هاي خود را بهطور كاملاً غيرارادي ترك كردند. بنابراين طبق مفاد «اصول راهنماي مربوط به آوارگان داخلي (‏۱۹۹۸)»‏، قربانيان طوفان كاترينا آوارگان داخلي محسوب ميگردند. اصول راهنماي مزبور چنين اشخاصي را بدين نحو توصيف مينمايد: «افراد يا گروهي از افراد كه بهمنظور اجتناب از عواقب و اثرات ناشي از درگيري نظامي، نقض حقوق بشر و يا بلاياي طبيعي يا ساخته دست بشر، مجبور به فرار يا ناگزير از ترك خانه ها و اقامتگاه معمولي خود شدهاند. كساني كه از مرز ميان دولتهايي كه به لحاظ بين المللي مورد شناسايي قرار گرفته، عبور ننموده اند.چارچوب اصولي در پاسخ به نيازهاي خاص آوارگان داخليهيچ كنوانسيون (معاهده) بين المللي خاصي در زمينه حمايت از حقوق افرادي كه بهعلت بلاياي طبيعي يا علل ديگر، در درون مرزهاي ملي خود آواره شدهاند، وجود ندارد. با اين وجود، افرادي كه كشور خود را ترك ننمودهاند همچون ساير شهروندان از كليه حقوق بشر جاري در آن كشور برخوردارند. چالش اصلي مشخص نمودن تنضيمات و مفاهيمي است كه براي پاسخگوئي به نيازهاي خاص آوارگان داخلي در حقوق بينالملل يافت ميشود.در سال ‏۱۹۹۲‏ كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دكتر دنگ (Deng‏) اهل سودان را به عنوان اولين نماينده دبيركل ملل متحد در ارتباط با آوارگان داخلي انتخاب نمود. چند سال بعد، از او خواسته شد كه چارچوبي اصولي مناسبي ]‏۳[ ‏را در اين زمينه تهيه نمايد. در اين راستا دكتر دنگ اصول راهنماي مربوط به آوارگان داخلي را توسعه داد و در سال‏ ‏۱۹۹۸‏ آنها را به كميسيون مزبور تسليم نمود. ]‏۴[ ‏سند مزبور در ‏۳۰‏ اصل، حقوق بشر عام و تضمينات بشر دوستانه موجود در حقوق بين الملل را با مفهوم خاص راجعبه آوارگان داخلي تشريح كرده است. اصول مزبور هر سه مرحله آوارگي داخلي را تحت پوشش خود قرار ميدهد. يعني مرحله پيش از آوارگي، دوران آوارگي و مرحله بازگشت يا اسكان و استقرار مجدد. همانطور كه دكتر دنگ در آن زمان تاكيد نمود هدف اين اصول پاسخ به نيازهاي خاص آوارگان داخلي در سراسر جهان ميباشد و راه وصول به اين هدف، مشخص نمودن حقوق و تضميناتي است كه به حمايت از آوارگان داخلي ميپردازد و بنابراين اصول راهنمايي مزبور نه تنها در راستاي انجام وظيفه نمايندگي بلكه به منظور راهنمايي دولتها، سازمانهاي دولتي و غيردولتي و سايرين در مواقع رويارويي با پديده آوارگي داخل نيز تهيه شده است.دكتر دنگ تاكيد مينمايد كه اصول مزبور «منعكس كننده و مطابق با حقوق بشر بين الملل و حقوق بشر دوستانه بينالمللي است» ضمن آنكه اصول مرتبط با آوارگان داخلي و قابل اعمال نسبت به آنها را نيز بيان ميكند. اين اصول در اسناد موجود به صورت پراكنده ذكر شده اند. همچنين دكتر دنگ اضافه مينمايد كه اصول راهنماي مزبور نه تنها موجب روشن شدن نكات مبهم ميگردد بلكه خلاءهايي را هم كه ممكن است در اين زمينه وجود داشته باشد پر ميسازد. ]
 

 • تحقیق در مورد خبردر اصول روابط عمومي 45 ص

  تحقیق در مورد خبردر اصول روابط عمومي 45 ص 45, اصول, تحقیق, تحقیق در مورد خبردر اصول روابط عمومي 45 ص, خبردر, خبردر اصول روابط عمومي 45 ص, دانلود تحقیق در مورد خبردر اصول روابط عمومي 45 ص, روابط, ص,…

 • تحقیق در مورد نقدي بر ديدگاه هاي هاوكينگ 58 ص

  تحقیق در مورد نقدي بر ديدگاه هاي هاوكينگ 58 ص 58, بر, تحقیق, تحقیق در مورد نقدي بر ديدگاه هاي هاوكينگ 58 ص, دانلود تحقیق در مورد نقدي بر ديدگاه هاي هاوكينگ 58 ص, ديدگاه, ص, مورد, نقدي, نقدي بر…

 • پاورپوینت در مورد معرفي بيمار

  پاورپوینت در مورد معرفي بيمار بيمار, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد معرفي بيمار, دانلود پاورپوینت در مورد معرفي بيمار, معرفي, معرفي بيمار, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد معرفي بيمار لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد تكنولوژي پيشرفته توليد مجتمع پتروشيمي رازي 98 ص

  تحقیق در مورد تكنولوژي پيشرفته توليد مجتمع پتروشيمي رازي 98 ص 98, پ, پتروشيمي, پيشرفته, تحقیق, تحقیق در مورد تكنولوژي پيشرفته توليد مجتمع پتروشيمي رازي 98 ص, تكنولوژي, تكنولوژي پيشرفته توليد مجتمع پتروشيمي رازي 98 ص, توليد, دانلود تحقیق در…

 • تحقیق در مورد ضوابط ، استانداردها و شرايط فني احداث باشگاه تيراندازي ورزشي

  تحقیق در مورد ضوابط ، استانداردها و شرايط فني احداث باشگاه تيراندازي ورزشي استانداردها, استانداردها و شرايط فني احداث باشگاه تيراندازي ورزشي, تحقیق در مورد ضوابط, دانلود تحقیق در مورد ضوابط, شرايط, ضوابط, فني, و رفتن به سایت اصلی تحقیق…

 • پاورپوینت در مورد لارو مهاجر احشایی و التهاب داخل چشم نماتودی

  پاورپوینت در مورد لارو مهاجر احشایی و التهاب داخل چشم نماتودی احش, احشایی, التهاب, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد لارو مهاجر احشایی و التهاب داخل چشم نماتودی, چشم, داخل, دانلود پاورپوینت در مورد لارو مهاجر احشایی و التهاب داخل چشم نماتودی,…

 • تحقیق در مورد (مقاله) راهكارهاي براي اخلاقي نمودن بيشتر پليس

  تحقیق در مورد (مقاله) راهكارهاي براي اخلاقي نمودن بيشتر پليس (مقاله) راهكارهاي براي اخلاقي نمودن بيشتر پليس, اخلاقي, براي, بيشتر, پليس, تحقیق, تحقیق در مورد (مقاله) راهكارهاي براي اخلاقي نمودن بيشتر پليس, دانلود تحقیق در مورد (مقاله) راهكارهاي براي اخلاقي…

 • پرسشنامه خودكارامدي كاريابي

  پرسشنامهپرسشنامه خودكارامدي كاريابيخودكارامديدانلود پرسشنامه خودكارامدي كاريابيكاريابي رفتن به سایت اصلی پرسشنامه خودكارامدي كاريابي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word…

 • پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی

  پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی, دانلود پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی, روانشناسی, روانشناسی مردمی, مردمی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد روانشناسی مردمی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • مقاله سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر 8ص

  8صبشرحقوقدانلود مقاله سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر 8صسازمانسازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر 8صغيردولتيمقالهمقاله سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر 8صهايو رفتن به سایت اصلی مقاله سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر 8ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…