رساله بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

بیمارستان تخصصیبیمارستان تخصصی زنان و زایمانرسالهرساله بیمارستان تخصصی زنان و زایمانرساله بیمارستان زنان و زایمانزنان و زایمان

رفتن به سایت اصلی

رساله بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
رساله بیمارستان تخصصی زنان و زایمان 210 صفحه وبا فرمت ورد
فهرست مطالببیمارستان تخصصی زنان و زایمان 2تقديم به : 2سپاسگزاري : 3فهرست مطالب 4مقدمه 19هدف از انتخاب پروژه 20-مراحل مطالعه و تحقيق 20مطالعات سايت 20طراحي 21تعاریف 21برنامه ريزي بيمارستان 22بررسي احتياجات جامعه 22موقعيت بيمارستان 24مساحت بيمارستان 24انواع بيمارستان ها 24– بيمارستان هاي امراض عفوني 25خصوصيات فونکسيونل بيمارستان ها 28سيستم نيم متراکم و نيم باز 29سيستم يک بلوکي 29شکل کلي ساختمان بيمارستان 29بیمارستانها در تاریخ 31تاریخ بیمارستانها 33بیمارستان مسیح دانشوری – تهران ( کاخ شاه آباد سابق) : 33بیمارستان فارابی – تهران 33مركز آموزشي ، پژوهشي و درماني دكتر شريعتي : 34بیمارستان سینا – تهران 36بيمارستان امام خميني (ره) – تهران 37تاريخچه زايمان بي درد 39مباني نظري بیمارستان فوق تخصصی زنان ، زایمان و نازایی 42بیمارستان فوق تخصصی زنان ، زایمان و نازایی 42امكانات و خدمات سرپايي بخش زنان و زايمان 43درمانگاه تخصصی زنان و مامائی و فوق تخصصی نازائی 44بخش زایمان 46زایمان خانگی 49انواع زایمان خانگی 50عوامل برای انتخاب زایمان خانگی 50نمونه های موردی 51بیمارستان چمران 51بلوک زایمان 52بيمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان صارم 54احداث بیمارستان 82طراحی بیمارستان زنان و زایمان 83تاثیرات تابش نور آفتاب به اتاق بستری بیمارستان زنان و زایمان 83سقف بلند و پنجرهء باز در بیمارستان زنان و زایمان 84پله 86توسعه و بازسازی بیمارستان 88امنيت رواني بيمارستان 88جهت: 89تأثير رنگ بر فضاي بيمارستان 90رنگ و تأثيرات آن در طراحي 92ديوارها 94سقف 94درها 94تجهيزات مکانيکی و الکتريکی 95گرمايش و تهويه مطبوع 95آسانسور 95موارد ناملموس 96کاراکتر طرح 96تجهیزات و منصوبات بیمارستانی 97بخش اداری 99نگهداری تاسیسات بیمارستانی 99طراحي فضاهاي داخلي 100قسمت بندی و تعین محدوده 101انواع بیمارستانها 101بیمارستانهای دانشگاهی 101مفهوم طرح ریزی 101اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران سرپایی: 102راهروها: 102درها: 103آسانسور ها: 104مسیریابی بیمارستان زنان و زایمان 104اتاقهای جراحی اصلی بیمارستان زنان و زایمان 104 106برنامه فیزیکی اتاق عمل در بیمارستان زنان و زایمان 106 107 108اتاق عمل (OPERATING Room) 108داخلي زنان(Cardiac Internal Women) 110اتاق بیهوشی بیمارستان زنان و زایمان 111اتاق ترخیص بیهوشی: 111اتاق شستشو: 111اتاق اشیاء استریل: 112اتاق تجهیزات: 112اتاق زیر مجموعه استریل: 112اتاق گچ گیری: 112فعالیتهای جنبی: 113اتاق پرستارها: 113محل کار پرستارها: 113اتاق گزارشات: 113داروخانه 114اتاق نظافت: 114جایگاه تختهای تمیز: 114آبریزگاه 114ملزومات اتاق بازگشت هوشیاری: 114رعایت نکات ایمنی در جراحی 115روشنایی 115استریل‌سازی مرکزی بیمارستان زنان و زایمان 115بخش مراقبتهای ویژه 116ترتیب: 117بخش‌های مراقبت بیمارستان زنان و زایمان 118دپارتمانهای مراقبت بیمارستان زنان و زایمان 118بخش ها 118بخش تشخيص و درمان : 119سيرکولاسيون درمانگاه : 119آزمايشگاه : 119انتظار پس از پذيرش : انتظار اصلی بيمارستان 120مصاحبه و معاينه : 120استرليزاسيون 121فضاهای اصلی درمانگاه 122آزمایشگاه های کلنیکی: 123نوع آزمایشات مورد نظر: 123سرم شناسی ومیکروب شناسی 123رختکن پرسنل 124توالتهای نمونه گیری 124اتاق شستشو واستریل 124طراحی داخلی بیمارستان زنان و زایمان 125آزمایشگاههای کلینیکی بیمارستان زنان و زایمان 126باکتری شناسی 127سرم خون شناسی 127خون شناسی 128انگل شناسی 128بافت شناسی 128آسیب شناسی 128پاتولوژیستها 128تکنولوژیستها 128کمک کاران 128محیط کشت 128ویروس شناسی 128فنون (تکنیکها ) بیمارستان زنان و زایمان 128ابعاد 129وسعت بخش زنان و زایمان 129آینده آزمایشگاه 130نوع آزمایشات مورد نظر: 131سم شناسی ومیکروب شناسی 131رختکن پرسنل 132توالتهای نمونه گیری 132اتاق شستشو واستریل 132طراحی داخلی 133راديولوژي 133نحوه تردد بيماران زنان و زایمان 133تردد كاركنان 134رختكن بيماران 134فضاهاي كاركنان 134فضاي كنترل 135اتاق بررسي و گزارش نويسي 135ظهور فيلم 136تاريكخانه 136اتاق هاي راديوگرافي عمومي، راديوگرافي و فلوراسكپي 136ام.آر.آي 137داروخانه بیمارستان زنان و زایمان 138پیچیدن نسخه 138تسهیلات 139ترکیب 140بيماران سر پايي 140تعاريف ، گروه بندي ها 140برنامه عملي 141پذیرش بیمارستان زنان و زایمان 142ارتباط عملي بخش بيماران سرپايي 142محاسبه بار بيمار 143كلينيك هاي قلب 144برنامه معماري 146طرح يك واحد 147خدمات پشتيباني 147فیریوتراپی: 148آزمایشگاه: 148اورژانس: 149ریز فضاهای آن: 150رادیولوژی 150بخشهای بستری : 151بخش کودکان 151سالن انتظار 151اتاق های معاینه کودکان 153بیماران نوجوان 153محل قرار گرفتن سینک 154اندازه وابعاد اتاق هاي معاينه 154تختهاي معاينه 154طراحی داخلی در اتاق های معاینه 155برنامه فیزیکی ارتباطی آزمایشگاه بیمارستان زنان 156 157تالار اطاق های عمل در بیمارستان زنان و زایمان 157جانمایی اجزاء داخلی در مجموعه اطاقهای عمل در بیمارستان زنان و زایمان 160مشخصات و شرایط عمومی یک اطاق عمل در بیمارستان زنان و زایمان 163بايگاني مدارك پزشكي در بیمارستان زنان و زایمان 163احتياجات فيزيكي در بیمارستان زنان و زایمان 165روال كار در بیمارستان زنان و زایمان 168فضاهاي عمومي 169تسهيلات جنبي در بیمارستان زنان و زایمان 169قسمت‌هاي انتفاعي و مديريت در بیمارستان زنان و زایمان 170تخت‌ها 170ضمائم 172خدمات غذايي 172آينده 174بخش خدمات بيمارستان زنان و زایمان 175ساختمان خدمات : 175مراحل اصلی سرو غذا : 1761 – تهیه : 1762 – آماده کردن : 1773 – توزیع : 177الف ): روش غیر متمرکز : 1773 – ترکیب : 178دفع زباله : 179 180اتاق غذاخوری : 180کاخداری : 181سردخانه 181نظافتچی : 182تدارکات مرکزی استریل : 184تخمین اندازه تدارکات مرکزی : 1846 – خدمات پستی 186قسمت نقاشی و روکشی مبلمان : 186کارگاه های الکتریکی : انبار برای نگهداری اقلام ذخیره ، چراغ ، لامپ ، کلید برق ، موتورها ، کنترلها و سیم لازم است . 187بهره برداری از ساختمان و تجهیزات : 187کوره زباله سوز : 187آسانسورها : 188حریق و ایمنی : 188سرایداری: 188آمبولانس : 189پارکينگ 189کف سازی 190ديوارها 190سقف 191درها 191تجهيزات 191تجهيزات مکانيکی و الکتريکی 191گرمايش و تهويه مطبوع 192آسانسور 192موارد ناملموس 192کاراکتر طرح 193ورودي و محوطه بيمارستان 194پلان شماتیک 196پلان مقدماتی 197طراحی داخلی 201شناخت استان آذربایجان غربی : 201مختصات جغرافیایی ، وسعت وحدود: 202آب و هوا: 202تاریخچه ارومیه : 203اوضاع جغرافیایی شهرستان ارومیه: 204عرصه جاذبه های طبیعی : 208جاذبه های تاریخی و فرهنگی : 210منابع و ماخذ 211
مقدمه تلفيق علوم ، فنون و هنر در يکديگر و تدوين و تبلور آنان در يک قالب مشخص همواره پيچيده و دشوار بوده است. در طول تاريخ و با گسترش دانش بشري ، کلية علوم زير شاخه ها ي تخصصي متعددي يافته و تخصصها عميق تر ولي محدودتر شدهاند. اما دانش معماري هيچگاه محدوديت پذير نبوده است . چگونه مي توان فضايي را بدون آگاهي از وضعيت جغرافيايي و آب و هوايي ، پيشينه و سير تکاملي تاريخي ، سيستمها ، دانش فني و تکنولوژي ساختاري ، شناخت جامعه و روان شناسي اجتماعي ، نوع کاربري و … طراحي نموده و ساخت . طراحي فضاهاي مختلف نيازمند هنر، ابتکار ، دانش اجتماعي ، تاريخي ، جغرافيايي ، فني و روان شناسي است.اگر چه طراحي و ساخت مراکز درماني و بيمارستان ها از اين قواعد مستثني نيست اما نقش عمده و حساس اين مراکز در حفظ و بازيابي سلامت جسماني و رواني افراد يک جامعه و ايجاد توازن و تعادل جسمي و روحي لازم براي همزيستي جمعي سالم و ثمر بخش ، بکارگيري ظرافت هاي خاصي را در طراحي اين گونه مراکز الزامي مي نمايد . فراهم نمودن محيطي آرام ، رضايت بخش و حتي الامکان نشاط آور براي بيماران ، همراهان آنان و کادر درماني در کنار رعايت دقيق استاندارد هاي فني و پزشکي دشواري و پيچيدگي هاي خاص خود را دارد ، بخصوص که با توجه به حساسيت کاربري مراکز درماني ، استانداردهاي علمي ، فني ، تاسيساتي و پزشکي بسيار بالا و دقيق بوده که در بسيار ي از موارد محدوديت هايي در نحوة طراحي ايجاد مي نمايد . نگاهي به سابقة تاريخي و سير تکاملي مراکز درماني نشان مي دهد که اگر چه در ابتدا تنها حفظ استانداردهاي تخصصي پزشکي و درماني و ارتقاءآن در فرايند ساخت مدنظر بوده و کمتر به زمينه هاي روان شناسي اجتماعي ، جامعه شناسي و هنري پرداخته شده ولي در ادامة راه ، اين پارامترها نيز مطرح گرديده و به مرور زمان پاياپاي موارد فني، تدوين، اصلاح و بهينه شده اند. در حقيقت فضاي بي روح و ملال آور و مراکز درماني از سويي و تأثير پارامترها ي روحي و رواني در بهبود اکثر بيماريها از سوي ديگر موجب گرديد که به مرور زمان جنبه هاي هنري و زيبا سازي به موازات موارد تکنيکي و فني رشد يافته و بکار برده شود.اگر چه شايد در نگاه اول تزريق آرامش ، نشاط و اميد در يک محيط درماني خشک و کاملاً تخصصي بسيار دشوار به نظر مي رسد اما تلاش متخصصين معماري در طول سالها ، انجام اين وظيفة خطير و حياتي با حفظ و رعايت کلية استانداردهاي فني ، تکنيکي و پزشکي بوده است. هدف از انتخاب پروژه رشد روزافزون جمعيت و کمبود فضاهاي درماني در ايران و بخصوص در مناطق حاشيه اي شهرها از جمله تهران (به علت تجمع اين گونه فضاها در بخش مرکزي شهر ) نياز به احداث مجتمع هاي درماني به شدت احساس مي شود. در نظر گرفتن زمينهايي با کاربري درماني در طرح تفصيلي اين مناطق ( از جمله سايت مورد نظر) تأييدي است بر اين ادعا .از طرفي پيشرفتهاي پزشکي و تکنولوژي و توجه هر چه بيشتر به بهبود فيزيکي بيماران و تقويت روحيه آنها ، لزوم تغيير در معماري بيمارستان و فضاهاي درماني که بطور معمول فضاهايي خشک و عاري از هرگونه تنوع هستند را مشخص تر مي کند . با در نظر گرفتن اين مطالب در طراحي پروژه اخير سعي نموده ايم علاوه بر اين که گامي در جهت رفع کمبود فضاهاي درماني برداريم از نظر نوع فضاي ساخته شده براي بيمارستان نيز تحولي به وجود آوريم . تلاش ما بر اين بوده است که اين تحول را از طريق به کار گرفتن احجام و فرمهاي نرم و ترکيب آنها ، توجه به خصوصيات رواني رنگها و به کارگيري آن در فضاهاي بيمارستان ، استفاده از نورگيرهاي وسيع و سطوح شفاف بتوانيم به وجود آوريم .-مراحل مطالعه و تحقيق مطالعات سايت – شناخت سايت و پيرامون آن ( موقعيت زمين، توپوگرافي، مقاطع طولي و عرضي، واحدهاي همسايگي …) – بررسي موقعيت جغرافيايي ، اقليمي و جمعيتي استان تهران و شهر تهران.شناخت بيمارستان – تاريخچة بيمارستان -انواع بيمارستان – برنامه ريزي بخشهاي بيمارستان (بخشهاي جراحي ، زايمان ، آزمايشگاه ، بستري ، اداري ، …) – مطالعه روابط داخلي و ترافيکهاي اصلي بيمارستان – ترسيم دياگرام ها – مديريت بيمارستان – بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي -جمع بندي اطلاعات طراحي – مطالعة دياگرام ها – رسيدن به ايده اي که جوابگوي طرح باشد – حل روابط بخشها با توجه به ايده و اصول مطروحه در بيمارستان – سازگاري طرح با نيازها ي منطقه و همچنين بافت و اقليم
تعاریف بيمارستان نهادي است اجتماعي که بر حسب ضرورت تداوم حيات و حفظ بقاي انسانها و بازگشت به تندرستي و معالجه امراض به تدريج در تاريخ زندگي اجتماعي مردم پديدار گشته و همراه با تکامل و توسعه علوم و فنون و مهارتها و شيوه زندگي و طي راهي طولاني در شکل امروزين خود به عنوان يک نياز در جوامع بشري نمايان شده است . بنابراين تاريخ بيمارستان و تاريخ پزشکي در هم آميخته و در حقيقت رشد و پيشرفت بيمارستان متأثر از پيشرفت و توسعه روزافزون دانش و تکنولوژي پزشکي ( به ويژه در سدة حاضر ) است . پزشکي از پر سابقه ترين نهادهاي اجتماعي – فرهنگي است که به علت پيوستگي و قرابت آن با حيات انساني از پديده هايي است که انسان به طور مستقيم با آن در تماس مي باشد و بدين لحاظ است که بررسي هاي تاريخي ريشه هاي آن را در مذهب ، اسطوره شناسي ، سنتها و آداب و رسوم اجتماعات گوناگون نشان مي دهد ، بنابراين پزشکي به صورت بخشي از نياز انسان و تمايل او به بقا سابقه اي بس طولاني داشته و مدارک تاريخي نشان ميدهد ، که تحولات مربوط به امر پزشکي در بابل ، 6000 سال قبل ، يعني 4000 سال پيش ا زيونان آغاز گشت . مذهب بابل مبتني بر وجود خدايان متعدد بوده است . برخي از اين خدايان به عنوان مکافات گناهي که بندگان مرتکب مي شدند آنان را بيمار مي کردند . اعتقادات و آگاهيها ي پزشکي بابل از آنها که جنبه باستاني داشته و يا آنهايي که از ديگر قوام اخذ شدند به تدريج در جامعه پزشکي آشور رسوخ يافت و به طوريکه آشور نيز اعتقاد پيدا کرد سلامتي و بيماري از طرف خدايان به بندگان اعطا مي گردد.

 • تحقیق در مورد استقراء ناقص و چگونگي تعميم آن 18 ص

  تحقیق در مورد استقراء ناقص و چگونگي تعميم آن 18 ص 18, آن, استقرا, استقرا ناقص و چگونگي تعميم آن 18 ص, تحقیق, تحقیق در مورد استقرا ناقص و چگونگي تعميم آن 18 ص, تعميم, چگونگي, دانلود تحقیق در مورد…

 • پاورپوینت در مورد تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک ( بررسی فرصتها و تهدیدها )

  پاورپوینت در مورد تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک ( بررسی فرصتها و تهدیدها ) پاورپوینت در مورد تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک ( بررسی فرصتها و تهدیدها ), تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با…

 • تحقیق رهنمون های لازم پیشگیری از بروسلوز برای کارگران کارخانه بسته بندی گوشت

  تحقیق رهنمون های لازم پیشگیری از بروسلوز برای کارگران کارخانه بسته بندی گوشتدانلود تحقیق رهنمون های لازم پیشگیری از بروسلوز برای کارگران کارخانه بسته بندی گوشترهنمونرهنمون های لازم پیشگیری از بروسلوز برای کارگران کارخانه بسته بندی گوشتلازمهای رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد ترجمه کاربرد در مقایسۀ دو مدل تأثیرات مطالعۀ منابع کلسیم گوسفند 23 ص

  تحقیق در مورد ترجمه کاربرد در مقایسۀ دو مدل تأثیرات مطالعۀ منابع کلسیم گوسفند 23 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ترجمه کاربرد در مقایسۀ دو مدل تأثیرات مطالعۀ منابع کلسیم گوسفند 23 ص لینک دانلود و خرید…

 • تحقیق در مورد کاربرد کامپیوتر در مدارس 9 ص

  تحقیق در مورد کاربرد کامپیوتر در مدارس 9 ص 9, تحقیق, تحقیق در مورد کاربرد کامپیوتر در مدارس 9 ص, دانلود تحقیق در مورد کاربرد کامپیوتر در کتابداری 35 ص, در, ص, کاربرد, کاربرد کامپیوتر در مدارس 9 ص, کامپیوتر,…

 • تحقیق در مورد خط

  تحقیق در مورد خط تحقیق, تحقیق در مورد خط, خط, دانلود تحقیق در مورد خط, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خط لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد بيمه بيكاري

  تحقیق در مورد بيمه بيكاري بيكاري, بيمه, بيمه بيكاري, تحقیق, تحقیق در مورد بيمه بيكاري, دانلود تحقیق در مورد بيمه بيكاري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بيمه بيكاري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد اثر دارویی تخم کتان

  تحقیق در مورد اثر دارویی تخم کتان اثر, اثر دارویی تخم کتان, تحقیق, تحقیق در مورد اثر دارویی تخم کتان, تخم, دارویی, دانلود تحقیق در مورد اثر دارویی تخم کتان, کتان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اثر…

 • مقاله کابل های xlpe

  xlpeدانلود مقاله کابل های xlpeکابلکابل های xlpeمقالهمقاله کابل های xlpeهای رفتن به سایت اصلی مقاله کابل های xlpe لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12…

 • تحقیق در مورد اشکال هندسی

  تحقیق در مورد اشکال هندسی اشکال, اشکال هندسی, تحقیق, تحقیق در مورد اشکال هندسی, دانلود تحقیق در مورد اشکال هندسی, مورد, هندسی رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اشکال هندسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…