پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی

ابوالقاسمیاضطرابامتحانپرسشنامهپرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمیدانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی‏ ‏پرسشنامه اضطراب امتحان TAI‏ )ابوالقاسمی و همکاران ،1375‏ ص 74‏-61‏( مشتمل بر 25‏ ماده است که آزمودنی براساس یک مقیاس چهارگزینهای )هرگز=0‏؛ به ندرت=1‏؛ گاهی اوقات= 2‏؛ اغلب اوقات=3‏( به آن پاسخ میگوید. حداقل نمره در این آزمون صفر ‏و حداکثر 75‏ است. هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند، نشاندهنده اضطراب بیشتری است. پژوهشگران ضمن توضیح کامل مراحل ساخت و اعتباریابی این مقیاس، میزان همسانی درونی، روایی بازآزمایی و اعتبار این مقیاس را به صورت زیر بیان میکنند: ‏همسانی درونی:‏ برای سنجش همسانی درونی TAI‏ از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس نتایج حاصله ضرایب آلفا برای کل نمونه، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب) 94‏/0‏، 95‏/0‏، 92‏/0‏( میباشد. ‏روایی بازآزمایی:‏ برای سنجش روایی مقیاس TAI‏، این ازمون مجدداً پس از چهار هفته تا شش هفته به 91‏ آزمودنی در پسر و 90‏ آزمودنی دختر که در مراحل اول شرکت داشتند، داده شد. میانگین و انحراف معیار نمره کل آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر در مقیاس TAI‏ در مرحله بازآزمایی به ترتیب: (SD-19/44)X-36/2,SD-15/8,X-32/28,Y-34/24‏( میباشد. ضرایب همبستگی بین نمرههای آزمودنیها در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمونی ها، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب) R-0/77‏ R-0/88, ‏( R-0/67‏می باشد که رضایتبخش است. ‏اعتبار:‏ برای ارزیابی اعتبار TAI‏، این مقیاس به طور همزمان با پرسشنامه اضطراب )نجاریان، عطاری و مکوندی ،1375‏( و مقیاس عزتنفس )کوپراسمیت،1967‏( به دانشآموزان نمونه پژوهش جهت اعتباریابی داده شد. ‏مقیاس 20‏ مادهای پرسشنامه اضطراب به وسیله روش تحلیل عوامل ساخته شده است و از مشخصات روانسنجی قابل قبول و رضایتبخشی برخوردار است. ضرایب همبستگی بین نمرههای کل آزمودنیها در مقیاس اضطراب عمومی یا TAI‏ برای کل نمونه ،آزمودنی های دختر و پسر به ترتیب 67‏/0‏=r‏ ‏ و 72‏/0‏=p=0/001( r‏( است. ‏همچنین به منظور سنجش اعتبار TAI‏ از مقیاس عزتنفس کوپراسمیت استفاده شد که 58‏ ماده دارد و از اعتبار و روایی ‏رضایتبخشی برخوردار است )انیسی،5712‏(. ضرایب همبستگی نمرههای کل آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر در مقیاس عزتنفس با TAI‏ به ترتیب 57‏/0‏-=p=0/001( r =0/68‏ ،r =0/43‏ ، r‏ ‏( است.
 

 • تحقیق در مورد خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم 23 ص

  تحقیق در مورد خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم 23 ص 23, اطلاع, براي, ت, تحقیق در مورد خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم 23 ص, جهان, خدمات, خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم…

 • تحقیق نوجوانان

  تحقیقتحقیق نوجواناندانلود تحقیق نوجواناننوجوانان رفتن به سایت اصلی تحقیق نوجوانان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏نوجوانان،…

 • تحقیق در مورد ابزارهای موجود در بازار مهاجرت 22 ص

  تحقیق در مورد ابزارهای موجود در بازار مهاجرت 22 ص 22, ابزارهای, ابزارهای موجود در بازار مهاجرت 22 ص, بازار, تحقیق, تحقیق در مورد ابزارهای موجود در بازار مهاجرت 22 ص, دانلود تحقیق در مورد ابزارهای موجود در بازار مهاجرت…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روانی ومنبع کنترول

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روانی ومنبع کنترول تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روانی, روانی, سلامت, کنترول, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روانی ومنبع کنترول, نظری, وپیشینه, ومن, ومنبع رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق…

 • تحقیق در مورد بهبود مراتع و جنگلهای كشور 21 ص

  تحقیق در مورد بهبود مراتع و جنگلهای كشور 21 ص 21, بهبود, بهبود مراتع و جنگلهای كشور 21 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بهبود مراتع و جنگلهای كشور 21 ص, جنگلهای, دانلود تحقیق در مورد بهبود مراتع و جنگلهای كشور…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس هفتم

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس هفتم پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس هفتم مخشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس هفتم قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 10 این پاورپوینت آموزشی،…

 • تحقیق در مورد کارآموزي حسابداري زعفران

  تحقیق در مورد کارآموزي حسابداري زعفران تحقیق, تحقیق در مورد کارآموزي حسابداري زعفران, حسابداري, دانلود تحقیق در مورد کارآموزي حسابداري شركت نفت, زعفران, کارآموزي, کارآموزي حسابداري زعفران, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کارآموزي حسابداري زعفران لینک دانلود…

 • پاورپوینت در مورد میانسالی و سالمندی

  پاورپوینت در مورد میانسالی و سالمندی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد میانسالی و سالمندی, دانلود پاورپوینت در مورد میانسالی و سالمندی, سالمندی, مورد, میانسالی, میانسالی و سالمندی, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد میانسالی و سالمندی لینک دانلود و…

 • مقاله خودكشي

  خودكشيدانلود مقاله خودكشيمقالهمقاله خودكشي رفتن به سایت اصلی مقاله خودكشي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   1‏فهرست…

 • تحقیق در مورد نوع روشها وابزارها در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

  تحقیق در مورد نوع روشها وابزارها در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارزشیاب, ارزشیابی, پیشرفت, تحصیلی, تحقیق, تحقیق در مورد نوع روشها وابزارها در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی, دانلود تحقیق در مورد نوع روشها وابزارها در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی, در, روشها, مورد, نوع,…