تحقیق در مورد تغذیه گاو شیری

تحقیق در مورد تغذیه گاو شیری
تحقیق, تحقیق در مورد تغذیه گاو شیری, تغذیه, تغذیه گاو شیری, دانلود تحقیق در مورد تغذیه گاو شیری, شیری, گاو, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تغذیه گاو شیری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 31 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏نکات کاربردي در مديريت تغذيه اي گاو هاي ‏شيري‏سطح درآمد ‏ي‏ک واحد گاودار‏ي‏ بستگ‏ي‏ به م‏ي‏زان تول‏ي‏د و هز‏ي‏نه ها‏ي‏ آن دارد که از ا‏ي‏ن م‏ي‏ان خوراک مصرف‏ي‏ با حدود 65-60 درصد ب‏ي‏شتر‏ي‏ن نسبت هز‏ي‏نه هارا به خود اختصاص م‏ي‏ دهد. بنابرا‏ي‏ن هر چقدر گاوها‏يي‏ با ظرف‏ي‏ت ها‏ي‏ تول‏ي‏د‏ي‏ ب‏ي‏شتر‏ي‏ نگهدار‏ي‏ شده و زم‏ي‏نه ‏ي‏ بروز توانا‏يي‏ ها‏ي‏ آنها ن‏ي‏ز مساعد گرد‏ي‏ده و هز‏ي‏نه ها‏ي‏ غذا‏يي‏ کاهش ‏ي‏ابد حرفه ‏ي‏ گاودار‏ي‏ از سود آور‏ي‏ ب‏ي‏شتر‏ي‏ برخوردار خواهد بود . ‏مد‏ي‏ران موفق واحد ها‏ي‏ تول‏ي‏د دام‏ي‏ با عج‏ي‏ن نمودن هنر و تجربه ‏ي‏ گذشتگان با علوم پ‏ي‏شرفته ‏ي‏ تغذ‏ي‏ه ا‏ي‏ امروز‏ي‏ كه آم‏ي‏زه ا‏ي‏ جالب توجه‏ي‏ را تحت عنوان مد‏ي‏ر‏ي‏ت تغذ‏ي‏ه ا‏ي‏ به وجود آورده اند که با کاربرد علم‏ي‏ ا‏ي‏ن برنامه ‏ ها در مزارع دامپرور‏ي‏ و با سود آورنمودن ا‏ي‏ن بخش تول‏ي‏د‏ي‏ برا‏ي‏ سرما‏ي‏ه گذاران ا‏ي‏ن واحد ها كه زم‏ي‏نه ‏ي‏ مطمئن‏ي‏ در رابطه با تضم‏ي‏ن اقتصاد‏ي‏ فعال‏ي‏تشان فراهم م‏ي‏ آورند . مد‏ي‏ران مذبور عمده علت موفق‏ي‏تشان را علم وعلاقه به زم‏ي‏نه ‏ي‏ مورد فعال‏ي‏ت و تحت نظر گرفتن نکات ر‏ي‏ز‏ي‏ م‏ي‏ دانند که اگر چه ساده و عمل‏ي‏ هستند ول‏ي‏ اغلب از د‏ي‏د افراد پنهان مانده و ‏ي‏ا به مورد اجراگذاشته نم‏ي‏ شوند . در ذ‏ي‏ل به تعداد‏ي‏ از آنها که م‏ي
 

 • هفت خوان رستم 13 ص

  هفت خوان رستم 13 ص 13, خوان, دانلود هفت خوان رستم 13 ص, رستم, ص, هفت, هفت خوان رستم 13 ص رفتن به سایت اصلی هفت خوان رستم 13 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • شرکت ال جی

  الجیدانلود شرکت ال جیشرکتشرکت ال جی رفتن به سایت اصلی شرکت ال جی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 29 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint…

 • تحقیق در مورد پست الكترونيكي و نياز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني به آن 20 ص

  تحقیق در مورد پست الكترونيكي و نياز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني به آن 20 ص الكترونيكي, پست, پست الكترونيكي و نياز كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني به آن 20 ص, تحقیق در مورد پست الكترونيكي و نياز…

 • تحقیق در مورد ناپلئون بناپارت 2ص

  تحقیق در مورد ناپلئون بناپارت 2ص 2ص, بناپارت, تحقیق, تحقیق در مورد ناپلون بناپارت 2ص, دانلود تحقیق در مورد ناپلون بناپارت 2ص, مورد, ناپلون, ناپلون بناپارت 2ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ناپلئون بناپارت 2ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد فيزيك فوتبال

  تحقیق در مورد فيزيك فوتبال تحقیق, تحقیق در مورد فيزيك فوتبال, دانلود تحقیق در مورد فيزيك فوتبال, فوتبال, فيزيك, فيزيك فوتبال, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فيزيك فوتبال لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد آثار و بركات عزادارى و گريه بر سيدالشهداء 18 ص

  تحقیق در مورد آثار و بركات عزادارى و گريه بر سيدالشهداء 18 ص 18, آثار, آثار و بركات عزادارى و گريه بر سيدالشهدا 18 ص, بر, بركات, تحقیق, تحقیق در مورد آثار و بركات عزادارى و گريه بر سيدالشهدا 18…

 • مقاله شيوه هاي اعجاب انگيز براي از ميان بردن حالات بد 5 ص

  (ص)5ازاعجابانگيانگيزبدبرايبردنحالاتدانلود مقاله شيوه هاي اعجاب انگيز براي از ميان بردن حالات بد 5 صشيوهشيوه هاي اعجاب انگيز براي از ميان بردن حالات بد 5 صمقالهمقاله شيوه هاي اعجاب انگيز براي از ميان بردن حالات بد 5 صميانهاي رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد نگاه

  پاورپوینت در مورد نگاه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نگاه, دانلود پاورپوینت در مورد نگاه, مورد, نگاه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نگاه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • پیشینه پست در ایران

  ایرانپستپیشینهپیشینه پست در ایراندانلود پیشینه پست در ایراندر رفتن به سایت اصلی پیشینه پست در ایران لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 21 اسلاید  قسمتی…

 • تحقیق در مورد زراعت سويا 18 ص

  تحقیق در مورد زراعت سويا 18 ص 18, تحقیق, تحقیق در مورد زراعت سويا 18 ص, دانلود تحقیق در مورد زراعت سويا 18 ص, زراعت, زراعت سويا 18 ص, سويا, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زراعت…